Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die wordt gesloten tussen de klant en kare4karz.

De werkzaamheden van kare4karz bestaan uit het handmatig schoonmaken van de auto. Dit geldt zowel voor de binnenkant als de buitenkant van de auto. De te verrichten werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de klant gekozen wasbeurt.

De prijzen van de werkzaamheden van kare4karz zijn vermeld op de website. De prijs is afhankelijk van de wasbeurt die door de klant gekozen wordt. Er wordt niet van de prijs zoals deze vermeld staat op de website afgeweken, tenzij er sprake is van een actie. De acties van kare4karz  staan op de website vermeld. De duur van de acties worden op de website of op de flyer zelf vermeld.

 Kare4karz hand Carwash biedt u tevens een haal- en brengservice. Wanneer de klant gebruik maakt van de haal- en brengservice wordt de auto op een afgesproken locatie opgehaald, meegenomen naar onze vestiging en vervolgens na het verrichten van de wasbeurt weer op de afgesproken locatie teruggebracht. De tijden van het brengen en halen worden in onderling overleg tussen kare4karz en de klant bepaald. De klant dient de prijs van de wasbeurt te betalen op het moment dat de auto wordt opgehaald. De haal- en brengservice beperkt zich tot de (binnen)stad van Eindhoven. Op verzoek van de klant wordt een geldig rijbewijs getoond door degene die namens kare4karz de auto haalt en brengt.Indien er een schade ontstaat tijdens het brengen en halen naar en van de vestiging van  kare4karz is de klant hiervoor aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van kare4karz.

Kare4karz streeft ernaar om de auto krasvrij te wassen en een eindproduct te leveren dat voldoet aan de verwachtingen van de klant. Kare4karz  is enkel aansprakelijk voor schades die tijdens het wassen of op het terrein van kare4karz onstaan indien er sprake is van nalatigheid of toerekenbare tekortkoming aan de zijde van kare4karz.

   

 

De producten die worden gebruikt bij de werkzaamheden van kare4karz  komen voor rekening van kare4karz. Indien er specifieke producten worden gebruikt waarvan het redelijk zou zijn dat de kosten hiervan voor rekening komen van de klant, wordt dit specifiek afgesproken tussen kare4karz en de klant.

Kare4karz streeft ernaar om de auto krasvrij te wassen en een eindproduct te leveren dat voldoet aan de verwachtingen van de klant. Kare4karz  is enkel aansprakelijk voor schades die tijdens het wassen of op het terrein van kare4karz onstaan indien er sprake is van nalatigheid of toerekenbare tekortkoming aan de zijde van kare4karz.

De producten die worden gebruikt bij de werkzaamheden van kare4karz  komen voor rekening van kare4karz. Indien er specifieke producten worden gebruikt waarvan het redelijk zou zijn dat de kosten hiervan voor rekening komen van de klant, wordt dit specifiek afgesproken tussen kare4karz en de klant.